Kõige kasulikum on tarwitada kodumaa WOSWORIITI 1923

Heinamaade wäetamiseks käesolewal sügisel on kõige kasulikum tarwitada kodumaa WOSWORIITI. Põllumehed, tarwitage katseks ülesharitud soode ja heinamaade wäetamiseks wosworiiti, mis kõige odawam ja tulusam woswori-wäetis on. Mõjub aeglasemalt kui superwoswaat ja thomasjahu, kuid seda kindlamalt ja mitme aasta jooksul.

Fosforiidiretk